Previous Next

Har du frågor?

Tel: 070 - 681 13 90
NY Expeditionstid måndagar jämna veckor kl 18-19
i föreningslokalen på Fjärde Tvärgatan 60E

info@jakten.se

Välkommen!

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PÅ BRYNÄS, ENDAST 2,5 KM FRÅN GÄVLE CENTRUM.

Vi erbjuder bekvämt boende för både ung och gammal i lugnt och trivsamt område med närhet till dagis, skola, livsmedelsbutik och vårdcentral. Asfalterade promenad- och cykelvägar i omgivningen och nära till Gävle centrum och Centralstationen.

Två välskötta fastigheter med totalt 84 lägenheter där fräscha tvättstugor finns i källarvåningen i respektive fastighet.

Till varje lägenhet finns förråd på vindsplan samt matkällare. Garage och motorvärmarplatser finns att hyra samt en föreningslokal.

Aktuellt


Cykelrensning i förråd och cykelställ pågår v 50 - v 1, se infoblad december 2019.
Föreningen tar från juni 2019 ut en avgift för andrahandsuthyrning, se Frågor och svar längre ned.

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Jakten förvaltar sedan 1951 fastigheterna Brynäs 66:15 och 66:17 med adresser på Gullregnsgatan 7A-7F respektive Fjärde Tvärgatan 58A-60B på Brynäs i Gävle.

Tvättstuga med ändamålsenliga maskiner samt tillhörande torkrum och mangelrum finns i respektive fastighet.

Förutom de 84 lägenheterna finns också 13 lokaler som hyrs ut till företagare och privatpersoner. Bland annat finns i fastigheterna solarium och frisering.

Föreningen har även 19 garage och 15 parkeringsplatser med motorvärmare som hyrs ut.

BRF Jakten har stabil ekonomi och låga månadsavgifter i ett område som är centralt och har bra service med affär, dagis och skola inom gångavstånd och cykelavstånd till centrum, högskola och resecentrum.

I föreningen finns kabel-TV och bredband.

Styrelse

Ordförande: Christina Söder
Ledamöter: Barbro Odén, Anna Abrahamsson, Linnéa Johansson Musikka, Filip Åberg
Suppleanter: Stellan Nilsson, Emma Arnfelt, Lena Jakobsson, Anders Herbertsson 

Boendeinformation

Här hittar du nyttig information om ditt boende i BRF Jakten.

FÖRENINGSLOKAL

Brf Jakten har en föreningslokal som medlemmar kan boka för 300 kr. Det finns sittplatser till ca 20 personer samt kök och toalett. Bokar gör du via styrelsen, och ordningsregler kan du få på expeditionen.

FÖRVARING AV CYKLAR

I bottenvåningen i varje hus finns utrymmen med separat ingång. Din lägenhetsnyckel passar även till cykelrummet.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet finns ett förråd på vindsvåningen, samt ett matförråd i källaren.

TV, INTERNET OCH TELEFONI

Föreningen har avtal om TV-utbud, delvis digitalt, via Com Hem, digitalbox som ingår i avtalet behövs för de digitala kanalerna. Internet kan du beställa via Telia eller Com Hem. Fast telefoni beställer du också via Telia eller Com Hem.

LÄGENHETSBESIKTNING / UNDERHÅLLSARBETEN

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för utförande av arbeten och besiktning.

PARKERING, MOTORVÄRMARPLATSER, BILPLATSER OCH GARAGE

Föreningen har 19 garage och 15 parkeringsplatser med motorvärmare som hyrs ut. Kontakta styrelsen vid önskemål om bilplats.

SÄKERHET OCH NYCKLAR

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler. Ytterportar är låsta dygnet runt, och öppnas med tagg eller porttelefon. Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en beställning hos Låscity görs av styrelsen. Vid varje lägenhetsöverlåtelse SKA lägenhetsnycklar och taggar lämnas på Låscity av säljaren, och hämtas där av köparen efter anmälan från styrelsen Brf Jakten. Säljaren är ansvarig för att antalet nycklar som överlämnas till köparen överensstämmer med det antal som erhållits och tillverkats för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer, är säljaren ansvarig för att byta till en ny låscylinder i föreningens egen låssystem och nödvändigt antal nycklar på egen bekostnad.

SOPHANTERING

Föreningen har sopsortering med följande fraktioner: Hushållssopor, tidningspapper, pappersförpackningar/wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, batterier, glödlampor och matavfall. Viktigt att sortera rätt eftersom det påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och därmed månadsavgiften.

TVÄTTSTUGOR

I de två fastigheter finns vardera tvättstuga som delas av de boende. Tidsbokning sker i förväg och finns tillgänglig mellan klockan 7-11, 11-15, 15-18, 18-21. Det är viktigt att ansvara för städning och utrustning, så grannsämjan blir bra. Anmäl snarast problem med maskiner till styrelsen.

Ordningsföreskrifter

INRE ORDNINGSREGLER

Vi bör inte utföra underhåll (borra, spika i väggar osv) på vardagar efter klockan 20:00.
Helgdagar undviker vi detta före klockan 9:00 och efter klockan 18:00.
Ljudvolymen för radio och TV bör anpassas så att närboende inte störs.
Se till att egna och andras husdjur inte stör och förorenar inom fastigheten.
Det är inte tillåtet att röka i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
Ormar och giftiga djur får inte finnas i lägenheten.

YTTRE ORDNINGSREGLER

Dörrar till entré, källare och vind skall alltid vara stängda. Detta för att förhindra att obehöriga personer vistas i trapphus och andra utrymmen.
Möbler eller sopor får absolut inte placeras i källargångar. Sopor och förpackningar slängs i avsedda kärl i sophus. Övriga grovsopor lämnas in på återvinningscentral.
Hundar skall vara kopplade i området och plockas upp efter.

Utförda arbeten

2018: Nytt skalskydd med porttelefoni och taggar
2018: Målning av källare
2017: Ny el och belysning i källare och vindsutrymmen
2015: Underhållsspolning avlopp
2014: Renovering av tvättstugor
2012: Byte av källardörrar och garageportar
2011: Enhetsmätning av el och byte av fönster i samtliga lägenheter.
2006: Byte av yttertak, målning av fasader och trapphus, byte av entré- och lägenhetsdörrar, renovering av balkongplattor, byte av balkongskärmar samt uppförande av nytt sophus med utrymme för sortering.
2003: Renovering av resterande V/A-stammar och badrum samt byte av kulvert mellan fastigheter. (ca 7 800 000 kr)
2002: Renovering av en V/A –stammar i samband med vattenskada i 58A och B. (ca 800 000 kr)
2001: Installation av bredband i fastigheterna. (ca 180 000 kr)
2000: Renovering av en V/A-stam i samband med vattenskada i 7D.
1998: Uppförande av sophus. (ca 100 000 kr)
1996: Rust av balkonger. (ca 280 000 kr)
1994: Utbyte av elinstallationer i samtliga lägenheter och trapphus. (ca 100 000 kr)
1994: Byte av ytterfönster. (ca 850 000 kr)
1988: Installation av Kabel-TV. (ca 100 000 kr)
1987: Byggnation av garage. (ca 420 000 kr)
19??: Tilläggsisolering av fasader och vind.

Lediga lokaler

Kontorslokal Gullregnsgatan

Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor som ofta ställs. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende”.

För att få en garage- eller parkeringsplats med motorvärmare, vart vänder jag mig och är det kö till dessa?
Vänd dig till föreningens styrelse eftersom det kan vara kö till dessa.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Ja, efter ansökan på särskild blankett längre ned på sidan, kan du få hyra ut i ett år om du exempelvis ska studera eller bo på annan ort en period. Blanketten lämnas till styrelsen som beviljar detta. Vi rekommenderar också att du skriver hyresavtal med din hyresgäst. Brf Jakten tar ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp per år av dig som hyr ut.

Hur gör jag för att få bredbandsuppkoppling och telefoni?

Ring Telia 90200 för att få bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ring Com Hem 90222 för att få bredbandsuppkoppling via koaxialkabel (TV-uttaget).
IP-telefoni kan du få via både Telia och Com Hem.

Jag skall bygga om i min lägenhet. Vad behöver jag göra innan jag börjar?

Du vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse med en formell förfrågan (skriftlig gärna med en enklare ritning) om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked (positivt eller negativt) kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Inga bärande väggar får rivas eller försvagas.


Jag har fått en vattenskada. Vem åtgärdar vad och vem betalar?

Kontakta omedelbart styrelsen för att säkra att det görs en vattenskaderapport som sedan översänds till föreningens försäkringsbolag med ditt namn och lägenhetsnummer. Därefter kontaktar du föreningens försäkringsbolag, ditt försäkringsbolag avseende hemförsäkringen samt det kollektiva bostadsrättstillägget som finns hos föreningens försäkringsbolag. Därefter skall alla inblandade försäkringsbolag lösa detta sinsemellan. Du kommer att drabbas av kostnader, så du redan nu är förberedd på detta, bl a avskrivningar på ytskikt (åldersavdrag) m m.

Jag har fått en parkeringsbot men jag anser att den är felaktig.

Du vänder dig till Q-park för att lösa det med dem.

Infoblad

BRF Jakten Infoblad december 2019 (PDF)
BRF Jakten Infoblad april 2019 (PDF)
BRF Jakten Infoblad november 2017 (PDF)
BRF Jakten Infoblad mars 2017 (PDF)


Dokument

Årsredovisning 2018 (PDF)
Stadgar 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016 (PDF)
Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF)
Anmälan om autogiro (PDF)

Kontakt

Föreningens fakturadress:

Brf Jakten

c/o Castor Förvaltnings AB

Box 795

851 22 Sundsvall

Föreningens postadress:

Brf Jakten

Gullregnsgatan 7C

802 82 Gävle

Föreningens organisationsnummer:

785000-1434Vi har sedan 2008-11-01 ingen fast vicevärd utan det är ett antal av styrelsens medlemmar som roterar detta ansvar en vecka i taget

Säkrast att kontakta via telefon mellan 17:00-19:00. Om vi inte svarar, använd gärna röstbrevlådan eller sms. Det kan vara svårt att nå oss dagtid då vi har ordinarie arbeten som kan göra det svårt att ha telefonen på.

Alternativt går det bra att skicka e-post.